Spoedgevallen
 

Bel 112 bij levensbedreigende spoedgevallen overdag,in de avond en in de nacht.

 

Minder bedreigende spoedgevallen of kleine verwondingen kunnen ook op de huisartspraktijk worden verholpen. Belt u eerst met de huisartspraktijk om te overleggen hoe deze zo spoedig mogelijk kan hulp kan bieden.

 

Bij grote verwondingen of bij verdenking op botbreuken kunt u de EHBO van een van de Haagse ziekenhuizen bezoeken.

 

Buiten de kantooruren wordt in de avond-, nacht- en weekeinden alsmede op erkende feestdagen de acute hulp verleend via de spoedgevallendienst SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden). Deze dienst wordt geboden door de huisartsen uit Den Haag en omstreken. Op werkdagen vangt deze dienst aan op 17.00u.

 

Afspraken voor hulpverlening maakt u via: (070) 3469669. Als u een afspraak wilt maken moet u uw verzekeringsgegevens bij de hand hebben. Indien u niet verzekerd bent bij een van de Nederlandse ziektekostenverzekeringen krijgt u via SMASH een nota voor haar hulpverlening.

 

De huisartsenposten zijn gelokaliseerd bij:

Ziekenhuis Haga (locatie Leyweg)
Ziekenhuis Bronovo
Ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden (locatie Antoniushove)